Lematizátor na základe latentného modelu jazyka

Stránka projektu: pripravujeme

Lematizácia využíva vlastnosti vektorového modelu latentných čŕt slov jazyka [1]. Aplikáciou moderných metód trénovania hlbokých neurónových sietí vytvárame model jazyka (tzv. model latentných čŕt slov), ktorý má v sebe zakódované rôzne typy vzťahov medzi slovami. Jedným zo vzťahov je aj vzťah medzi slovom, a jeho lemou, ktorý pomocou služby hľadáme.

  • Dátum: Jún 2015
  • Implementoval: L. Gallay


Referencie:

  1. GALLAY, L.: Využitie vektorového modelu slov pri spracovaní textu na Webe. Vedúci práce: Dr. Marián Šimko. Bakalárska práca. Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Bratislava, 2015, 39s.
Späť na stránku služieb